Εμφυτεύματα


Εμφυτεύματα


Η σύγχρονη και πιο ασφαλής μέθοδος αποκατάστασης μιας οδοντοστοιχίας.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται για να αποκαταστήσουν την έλλειψη φυσικών δοντιών στον οδοντικό φραγμό. Είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο και τοποθετούνται μέσα στο οστό των γνάθων όπου αντίστοιχα βρίσκονταν οι ρίζες των φυσικών δοντιών που λείπουν. Στη συνέχεια πάνω στα εμφυτεύματα τοποθετείται η κατάλληλη προσθετική εργασία.

Το μεγάλο τους πλεονέκτημα σε σχέση με τις κλασσικές ακίνητες προσθετικές εργασίες (γέφυρες) είναι ότι δεν χρειάζεται να πειράξουμε καθόλου τα παρακείμενα δόντια. Στην περίπτωση δε που έχουμε ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη νωδότητα, δηλαδή έλλειψη των τελευταίων δοντιών στην άνω ή την κάτω γνάθο, μας δίνουν την δυνατότητα να αποφύγουμε την τοποθέτηση κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων.

Πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων πρέπει να ληφθεί λεπτομερές ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό, να γίνει ακτινογραφικός έλεγχος (ορισμένες φορές χρειάζεται και αξονική τομογραφία) και να γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Όταν γίνει σωστή επιλογή του περιστατικού στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν εμφυτεύματα το ποσοστό επιτυχίας τους ξεπερνά το 98% σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες.Πρωτοποριακή Μέθοδος Εμφυτευματικής Θεραπείας

Προσωρινή εργασία σε 6-8 ώρες και μόνιμη αποκατάσταση σε λίγες ημέρες
Δείτε περισσότερα


Δείγματα Οδοντιατρικών Εργασιών

(Κάθε εικόνα αποτελεί μια ολοκληρωμένη και ξεχωριστή περίπτωση)


Ολική Αποκατάσταση Στόματος σε 12 Εμφυτεύματα

Ολική Αποκατάσταση Στόματος σε 10 Εμφυτεύματα

Ολική Αποκατάσταση Στόματος σε 8 Εμφυτεύματα (ALL ON 4)

Αποκατάσταση σε μια Γνάθο

Σύνθετες Περιπτώσεις

Γέφυρες

Μονό Εμφύτευμα